ZAPYTANIE OFERTOWE nr „NewConnect/01/2015”

newconnect

ZAPYTANIE OFERTOWE nr „NewConnect/01/2015” Szanowni Państwo Zarząd firmy LORO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa podjął decyzję o wprowadzeniu ww. Spółki na rynek NewConnect. W związku z tym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaje ogłoszony konkurs na zakup usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Piaseczno, dn.11.03.2015 Zamawiający: LORO Sp. z o.o. Sp. komandytowa Tytuł Projektu: „Nowa jakość w produkcji zamienników części motoryzacyjnych” Przedmiot zamówienia: Wykonanie 12 form wtryskowych z chłodzeniem konformalnym według opisu technologii przekazanych przez zamawiającego. Kryterium oceny: cena zakupu 100% Miejsce składania ofert: siedziba spółki Loro Forma złożenia ofert: pisemna wg. wzoru Termin złożenia ofert: 27.03.2015r. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do uzyskania w siedzibie spółki. Pobierz treść ogłoszenia: Zapytanie ofertowe

Czytaj więcej